Πακέτα

3 ήμερη απόδραση [2 Διανυκτερεύσεις]
για 2 άτομα

Άφιξη στο ΟΙΤΥΛΟ και επίσκεψη και μπάνιο στο γραφικό Λιμένι 5 λεπτά από τους ξενώνες MANEΣ ΓΑΙΑ.

Περισσότερα
5ήμερες διακοπές [4 Διανυκτερεύσεις]
για 4 άτομα

Άφιξη στο ΟΙΤΥΛΟ και επίσκεψη και μπάνιο στο γραφικό Λιμένι 5 λεπτά από τους ξενώνες MANEΣ ΓΑΙΑ.

Περισσότερα