Οχυρό Συγκρότημα Μούρτζινων - Τρουπάκηδων, Πάνω Καρδαμύλη
 

Η παλιά πόλη της Καρδαμύλης αποτελεί ένα μνημείο μοναδικής ιστορίας και ομορφιάς. Ο οικισμός αυτός καθορίζει το χαρακτήρα του μανιάτικου τοπίου και καταδεικνύει την περίεργη έλξη που άσκησε αυτή η στερημένη σε φυσικούς πόρους περιοχή, λειτουργώντας ως καταφύγιο σε καιρούς δύσκολους, αλλά και ως ορμητήριο σε εποχές ακμής.Το οχυρό συγκρότημα των Μούρτζιδων-Τρουπάκηδων, καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του υψώματος στην Πάνω Καρδαμύλη. Το συγκρότημα αποτελείται από τον πύργο, την τριώροφη οχυρή κατοικία (οντά), που σήμερα στεγάζει το μουσείο, το σιδηρουργείο, τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, τον λαχανόκηπο, το ελαιοτριβείο και τρεις οχυρωματικούς περιβόλους.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες. Στο ισόγειο, «Οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων», ανάγεται σε έκθεμα το ίδιο το οχυρό το οποίο με ενημερωτικές πινακίδες «θέσεως», τοποθετημένες σε επιλεγμένες θέσεις του συγκροτήματος, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για τους επιμέρους χώρους του (το ναό, τον οντά, το σιδηρουργείο, το ελαιοτριβείο, τα τείχη κτλ.).Στον πρώτο όροφο, στην ενότητα «Οι μανιάτικοι οικισμοί και ο ζωτικός τους χώρος», παρουσιάζονται οι μανιάτικοι οικισμοί διαχρονικά, από τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια μέχρι τη νεώτερη περίοδο. Στο δεύτερο όροφο, στην ενότητα «Όψεις της μανιάτικης κοινωνίας», θίγεται το ζήτημα της ιδιότυπης οργάνωσης της μανιάτικης κοινωνίας σε πατρογραμμικά γένη, αλλά και ο τρόπος που οι κοινωνικές δομές επηρέασαν το οικιστικό περιβάλλον.

Η Καρδαμύλη σήμερα αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε Έλληνες και ξένους τουρίστες, παρέχοντας πολλά μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια και ιδιαίτερες παραλίες, καθώς συνδυάζει το πράσινο της φύσης με το παραδοσιακό τοπίο της μανιάτικης πέτρας.